Прес-центр

Інформація для ЗМІ

Взаємодія зі ЗМІ

Прес-служба акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» приймає інформаційні запити за електронною адресою: au.vo1652904974g.ucz1652904974p@sse1652904974rp1652904974.

Ви також можете надіслати Ваш запит, скориставшись онлайн-формою з правого боку сторінки.

Додатково зазначаємо, що відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками публічної інформації є:

  1. суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;
  2. юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
  3. особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
  4. суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
    «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не має права в односторонньому порядку розголошувати її.

Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова України» не відноситься до жодного з цих суб’єктів та не є розпорядником публічної інформації у розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Також повідомляємо, що відповідно до встановленого в акціонерному товаристві «Державна продовольчо-зернова корпорація України» порядку, інформація щодо змісту договорів (угод, контрактів), стороною яких є акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України», у тому числі, про сам факт укладання таких договорів (угод, контрактів), є конфіденційною та становить його комерційну таємницю. Дана інформація є інформацією з обмеженим доступом. Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не має права в односторонньому порядку розголошувати її.