Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. 

Створена в 2010 році  ПАТ "ДПЗКУ" є найпотужнішою державною  вертикально–інтегрованою компанією в аграрному секторі економіки України. 

  • Корпорації належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. 
  • Можливості портових терміналів ПАТ «ДПЗКУ» дозволяють забезпечити до 6% середньорічних обсягів експортної перевалки українського зерна. 
  • Переробні підприємства корпорації здатні задовольнити до 10% потреб внутрішнього ринку України у борошні, крупах та комбікормах.


 

1) на сьогодні єдиним акціонером ПАТ «ДПЗКУ» та органом, який здійснює функції Загальних Зборів ПАТ «ДПЗКУ», є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Загальні Збори не скликаються. У зв’язку з чим, усі документи, що пов’язані з проведенням засідань вказаним органом управління (повідомлення про проведення, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про зміни до нього тощо) та ухвалення ним рішень у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів ПАТ «ДПЗКУ» приймає Міністерство аграрної політики та продовольства України одноосібно;

2) положення про Загальні Збори у ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження Загальних Зборів визначено Статутом ПАТ «ДПЗКУ»;

3) положення про Правління ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження виконавчого органу визначено Статутом ПАТ «ДПЗКУ»;

4) інші внутрішні положення ПАТ «ДПЗКУ», що регулюють діяльність органів управління ПАТ «ДПЗКУ», на сьогодні у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено;

6) протоколи Загальних Зборів у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання вказаного органу управління не скликаються, рішення ухвалюються Міністерством аграрної політики та продовольства України одноосібно;

7) висновки Ревізійної комісії та аудитора у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання Ревізійної комісії не проводяться, а посада аудитора до штатного розпису ПАТ «ДПЗКУ» не введена;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів) емісії цінних паперів у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки публічних розміщень цінних паперів ПАТ «ДПЗКУ» не здійснювало;

9) перелік афілійованих осіб ПАТ «ДПЗКУ», яким належать акції ПАТ «ДПЗКУ», відсутній, оскільки власником усіх акції ПАТ «ДПЗКУ» та єдиним акціонером ПАТ «ДПЗКУ» є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України;

10) рішення щодо приватного розміщення акцій при додатковій емісії Міністерством аграрної політики та продовольства України не ухвалювалось.

11) звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії відсутні Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджувались.

12) Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено.