Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. 

Створена в 2010 році  АТ "ДПЗКУ" є найпотужнішою державною  вертикально–інтегрованою компанією в аграрному секторі економіки України. 

  • Корпорації належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. 
  • Можливості портових терміналів АТ «ДПЗКУ» дозволяють забезпечити до 6% середньорічних обсягів експортної перевалки українського зерна. 
  • Переробні підприємства корпорації здатні задовольнити до 10% потреб внутрішнього ринку України у борошні, крупах та комбікормах.


 

1) на сьогодні єдиним акціонером АТ «ДПЗКУ» та органом, який здійснює функції Загальних Зборів АТ «ДПЗКУ», є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Загальні Збори не скликаються. У зв’язку з чим, усі документи, що пов’язані з проведенням засідань вказаним органом управління (повідомлення про проведення, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про зміни до нього тощо) та ухвалення ним рішень у АТ «ДПЗКУ» відсутні. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів АТ «ДПЗКУ» приймає Міністерство аграрної політики та продовольства України одноосібно;

2) положення про Загальні Збори у АТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження Загальних Зборів визначено Статутом АТ «ДПЗКУ»;

3) положення про Правління АТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження виконавчого органу визначено Статутом АТ «ДПЗКУ»;

4) інші внутрішні положення АТ «ДПЗКУ», що регулюють діяльність органів управління АТ «ДПЗКУ», на сьогодні у АТ «ДПЗКУ» відсутні;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління у АТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено;

6) протоколи Загальних Зборів у АТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання вказаного органу управління не скликаються, рішення ухвалюються Міністерством аграрної політики та продовольства України одноосібно;

7) висновки Ревізійної комісії та аудитора у АТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання Ревізійної комісії не проводяться, а посада аудитора до штатного розпису АТ «ДПЗКУ» не введена;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів) емісії цінних паперів у АТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки публічних розміщень цінних паперів АТ «ДПЗКУ» не здійснювало;

9) перелік афілійованих осіб АТ «ДПЗКУ», яким належать акції АТ «ДПЗКУ», відсутній, оскільки власником усіх акції АТ «ДПЗКУ» та єдиним акціонером АТ «ДПЗКУ» є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України;

10) рішення щодо приватного розміщення акцій при додатковій емісії Міністерством аграрної політики та продовольства України не ухвалювалось.

11) звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії відсутні Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджувались.

12) Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено.