Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. 

Створена в 2010 році  ПАТ "ДПЗКУ" є найпотужнішою державною  вертикально–інтегрованою компанією в аграрному секторі економіки України. 

  • Корпорації належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. 
  • Можливості портових терміналів ПАТ «ДПЗКУ» дозволяють забезпечити до 6% середньорічних обсягів експортної перевалки українського зерна. 
  • Переробні підприємства корпорації здатні задовольнити до 10% потреб внутрішнього ринку України у борошні, крупах та комбікормах.


 

1) на сьогодні єдиним акціонером ПАТ «ДПЗКУ» та органом, який здійснює функції Загальних Зборів ПАТ «ДПЗКУ», є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Загальні Збори не скликаються. У зв’язку з чим, усі документи, що пов’язані з проведенням засідань вказаним органом управління (повідомлення про проведення, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про зміни до нього тощо) та ухвалення ним рішень у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів ПАТ «ДПЗКУ» приймає Міністерство аграрної політики та продовольства України одноосібно;

2) положення про Загальні Збори у ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження Загальних Зборів визначено Статутом ПАТ «ДПЗКУ»;

3) положення про Правління ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено, повноваження виконавчого органу визначено Статутом ПАТ «ДПЗКУ»;

4) інші внутрішні положення ПАТ «ДПЗКУ», що регулюють діяльність органів управління ПАТ «ДПЗКУ», на сьогодні у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні;

5) принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ «ДПЗКУ» Міністерством аграрної політики та продовольства України не затверджено;

6) протоколи Загальних Зборів у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання вказаного органу управління не скликаються, рішення ухвалюються Міністерством аграрної політики та продовольства України одноосібно;

7) висновки Ревізійної комісії та аудитора у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки засідання Ревізійної комісії не проводяться, а посада аудитора до штатного розпису ПАТ «ДПЗКУ» не введена;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів) емісії цінних паперів у ПАТ «ДПЗКУ» відсутні, оскільки публічних розміщень цінних паперів ПАТ «ДПЗКУ» не здійснювало;

9) перелік афілійованих осіб ПАТ «ДПЗКУ», яким належать акції ПАТ «ДПЗКУ», відсутній, оскільки власником усіх акції ПАТ «ДПЗКУ» та єдиним акціонером ПАТ «ДПЗКУ» є Держава в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України;

10) рішення щодо приватного розміщення акцій при додатковій емісії Міністерством аграрної політики та продовольства України не ухвалювалось.