17.11.2021
перегляд(ів)
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Акціонерне товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за МСФЗ за 2021 рік.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу:

Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:

бути включеним до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме, до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

до суб’єкта аудиторської діяльності не застосовуються обмеження щодо надання неаудиторських послуг Товариству згідно з статтею 27 Закону;

сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

безпосередня тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати 10 років;

за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

відповідати іншим вимогам, встановленим Законом, у тому числі щодо можливості надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

– підтвердження річної фінансової звітності АТ «ДПЗКУ» за МСФЗ за 2021 рік (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності за МСФЗ за 2021 рік).

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають оригінали документів або копії документів, які засвідчені належним чином претендентом, а саме:

комерційну пропозицію, що містить інформацію про орієнтовну вартість послуг та  строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

довідку про суб’єкта аудиторської діяльності, в якій розкривається інформація:

щодо відповідності вимогам Закону щодо внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

щодо відповідності вимогам встановленим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі великих підприємств агропромислового комплексу та державного сектору економіки;

щодо щорічного доходу аудиторської фірми протягом останніх трьох років;

щодо наявності у суб’єкта аудиторської діяльності чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами укладеного відповідно до положень законодавства України;

будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною;

документи, які підтверджують вказані в інформаційній довідці відомості, у тому числі звіт про результати останньої перевірки з контролю якості аудиторських послуг.

Конкурсні пропозиції прохання додатково надсилати електронною поштою на e-mail: au.vo1660548988g.ucz1660548988p@wol1660548988fcod1660548988

Строк проведення аудиту фінансової звітності за МСФЗ за 2021 рік становить:

Участь аудитора у проведенні інвентаризації – грудень 2021

Збір суттєвої інформації для аудиту фінансової звітності згідно до МСФЗ (одержання інформаційних таблиць) – 10 березня 2022 року

Здійснення процедур аудиту по фінансовій звітності складеної згідно до МСФЗ – лютий, березень, 15 квітня 2022 року

Проект фінансової звітності – 15 квітня 2022 року

Формування висновку по фінансовій звітності – 18-20 квітня 2022 року

Підписання та видача Звіту незалежних аудиторів – 20 квітня 2022 року

Підписання та видача листа керівництву Товариства – 20 квітня 2022 року

Строк подачі конкурсних пропозицій – до 18 год 30 листопада 2021 року.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу не розглядатимуться.

 Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 1.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна для перегляду на сайті https://www.pzcu.gov.ua/

Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій буде здійснена Аудиторським комітетом АТ «ДПЗКУ».

 Контактна особа:  Кізь Дмитро Миколайович 050 325 36 25